NORMATIVA:

07/03/2021


- Es obligatori l'ús de mascareta en tot el recinte excepte dins de pista.
- Els vestidors estan oberts amb un aforamnet de màxim 3 persones.
- L'horari és de 9.00h a 21.00h.
 

 Es obligatori l'ús de mascareta en tot el recinte excepte dins de pista.
- Els vestidors estan oberts amb un aforamnet de màxim 3 persones.
- L'horari és de 9.00h a 21.00h.