Classes Particulars

15/01/2018


TIPUS CLASSE PREU/HORA per alumne
Individual 24€
Parella 18€
Tres alumnes o mes 10€
Classe Partit (4 alumnes) 8€
  
 
ABONAMENTS INDIVIDUALS
OPCIÓ 1 ABONAMENT 10 CLASSES 240€ 1 CLASSE GRATUITA
(11 CLASSES)
OPCIÓ 2 ABONAMENT 10 CLASSES 216€ 1 CLASSE GRATUITA
(10 CLASSES)
OPCIÓ 3 ABONAMENT 5 CLASSES 108€ 10% DTE
 
ABONAMENTS per PARELLES (Preu per alumne)
OPCIÓ 1 ABONAMENT 10 CLASSES 180€ 1 CLASSE GRATUITA
(11 CLASSES)
OPCIÓ 2 ABONAMENT 10 CLASSES 162€ 1 CLASSE GRATUITA
(10 CLASSES)

Informació: Tel. 938.419.074